لیتولوژی-بزنگان 8062

شماره برگه ۸۰۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بزنگان // شماره برگه: 8062 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1385 // تهیه کننده: ج. روشن روان، پ. نواب پور // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور