گل‌گهر

شماره ۷۰۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۵ تا °۵۵.۳
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سراج، سبزه ئی، قویدل، سراج، حمدی، نوازی، روشن روان
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه باغ چوقى Kuh e Bagh e choghi، کوه باغ حسن، کوه چاه سفید،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان