لیتولوژی-ايزد خواست 6453

شماره برگه ۶۴۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ب.حمزه پور
سال تهیه ۱۹۹۸

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ايزد خواست // شماره برگه: 6453 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1998 // تهیه کننده: ب.حمزه پور // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور