لیتولوژی_نيريز 6848

شماره برگه ۶۸۴۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان س.ع. اشراقی، ج. روشن روان، س. علایی مهابادی، م. سبزه ای، م. نوازی
سال تهیه ۱۹۹۶

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نيريز // شماره برگه: 6848 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1996 // تهیه کننده: س.ع. اشراقی، ج. روشن روان، س. علایی مهابادی، م. سبزه ای، م. نوازی // ناظر علمی: م. سبزه ئی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور