لیتولوژی_نوده 7858

شماره برگه ۷۸۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان فرخ قائمی
سال تهیه ۲۰۱۰

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نوده // شماره برگه: 7858 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2010 // تهیه کننده: فرخ قائمی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور