لیتولوژی-مشهد 7962

شماره برگه ۷۹۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۶۵

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مشهد // شماره برگه: 7962 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1365 // تهیه کننده: ع.افشار حرب، ع.آقا نباتی، ب.مجیدی، ن.علوی تهرانی، م.شهرابی، م.داود زاده، الف.نوائی // ناظر علمی: م.منوچهری // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور