لیتولوژی-ماسوله 5764

شماره برگه ۵۷۶۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ماسوله // شماره برگه: 5764 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ر.ج.دیویز، س.ر.جونز، ب.حمزه پور، ج.س.کلارک، م.قریشی، ا.نوائی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور