گسل_عشق آباد 7458

شماره برگه ۷۴۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان A.Rulter، م.ه. نبوی، ج. حاجیان، م. علوی نائینی
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: عشق آباد // شماره برگه: 7458 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: A.Rulter، م.ه. نبوی، ج. حاجیان، م. علوی نائینی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور