گسل_نايبندان 7454

شماره برگه ۷۴۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان P.N.Chance, H. M. meixner, R. Tirrul
سال تهیه ۱۳۶۰

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: نايبندان // شماره برگه: 7454 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1360 // تهیه کننده: P.N.Chance, H. M. meixner, R. Tirrul // ناظر علمی: م. علوی نائینی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور