چین_سنخواست 7364

شماره برگه ۷۳۶۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.سهیلی،م.ر.سهندی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سنخواست // شماره برگه: 7364 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: م.سهیلی،م.ر.سهندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور