لیتولوژی_سقز 5262

شماره برگه ۵۲۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.حریری
سال تهیه ۱۳۸۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سقز // شماره برگه: 5262 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1382 // تهیه کننده: الف.حریری // ناظر علمی: الف.ر.باباخانی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور