لیتولوژی-چاهك(غوری) 6849

شماره برگه ۶۸۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. روشن روان، ص. ع. اشراقی
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: چاهك (غوری) // شماره برگه: 6849 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: ج. روشن روان، ص. ع. اشراقی // ناظر علمی: م. سبزه ئی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور