لیتولوژی-ميانه 5564

شماره برگه ۵۵۶۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ا. خدابنده، م. فریدی، ر. امینی آذر

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ميانه // شماره برگه: 5564 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ع.ا. خدابنده، م. فریدی، ر. امینی آذر // ناظر علمی: م. ه. امامی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور