چین-مرند 5166

شماره برگه ۵۱۶۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.عمران اسدیان،ع.ر.راستگار میرزائی، م.محجل، ب.حاجی علیلو
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال