لیتولوژی_اروميه 5065

شماره برگه ۵۰۶۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان غ. ع. سلطانی سیسی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ارومیه // مقیاس: 1:250000 // سال تولید : 1364 // تهیه کننده : م. علوی نائینی، م. شهرابی، ع. سعیدی، س. ببر // ناظر علمی : ع. حقی پور // سیستم مختصات : GCS-WGS 1984 // مالکیت داده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور