گسل_ (دشت وار )ارزوئیه 7246

شماره برگه ۷۲۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ه. عزیزان، م. ناظم زاده

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ارزوئیه (دشت وار) // شماره برگه: 7246 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ه. عزیزان، م. ناظم زاده // ناظر علمی: م. ساحندی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور