لیتولوژی_شازند 5857

شماره برگه ۵۸۵۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر.سهندی،ج.رادفر،ج.حسینی دوست،م.مهجل
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: شازند // شماره برگه: 5857 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1385 // تهیه کننده: م.ر.سهندی،ج.رادفر،ج.حسینی دوست،م.مهجل // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور