لیتولوژی_شكسته آبشاله 7455

شماره برگه ۷۴۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان R.Tirrul,M.H.Mexner,G.W.Johns
سال تهیه ۱۹۸۱

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال