لیتولوژی-مختاران 7854

شماره برگه ۷۸۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ح. موحداول، م. ح. امامی
سال تهیه ۱۶۷۸

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مختاران // شماره برگه: 7854 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1678 // تهیه کننده: ح. موحداول، م. ح. امامی // ناظر علمی: ج. افتخار نژاد، ج. اشتوکلین // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور