لیتولوژی-بستان آباد 5365

شماره برگه ۵۳۶۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. بهروزی، ع. امینی فضل، امینی آذر
سال تهیه ۱۹۹۷

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بستان آباد // شماره برگه: 5365 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1997 // تهیه کننده: ا. بهروزی، ع. امینی فضل، امینی آذر // ناظر علمی: م. ه. امامی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور