چین_انار 7051

شماره برگه ۷۰۵۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان موسسه اکتشافات زمین شناسی و معدنی و بررسی هسته ای و سایر مواد معدنی خام
سال تهیه ۱۹۷۲

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: انار // شماره برگه: 7051 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1972 // تهیه کننده: موسسه اکتشافات زمین شناسی و معدنی و بررسی هسته ای و سایر مواد معدنی خام // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور