لیتولوژی_خونيك 8052

شماره برگه ۸۰۵۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان R. J. Griffis, V. E. Camp, I. R. Bell, G. W. Johns, N. O. Willuoghby, R. Tirrul
سال تهیه ۱۹۹۰

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: خونيك // شماره برگه: 8052 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1990 // تهیه کننده: R. J. Griffis, V. E. Camp, I. R. Bell, G. W. Johns, N. O. Willuoghby, R. Tirrul // ناظر علمی: م. علوی نائینی، م. لطفی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور