گسل_زرین دشت(جویم) 6846

شماره برگه ۶۸۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زرین دشت (جویم) // شماره برگه: 6846 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2004 // تهیه کننده: م.اسماعیلی صداقت // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور