زردو 7049- گسل

شماره برگه ۷۰۴۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان س.الف.اشراقی،ج.روشن روان
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.سبزه ئی