لیتولوژی_زوزن(سلطان آباد قائن) 7958

شماره برگه ۷۹۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زوزن (سلطان آباد قائن) // شماره برگه: 7958 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1384 // تهیه کننده: غ.بلوریان، م.صفری // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور