چین_زاویه 6160

شماره برگه ۶۱۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۸۸

مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زاويه // شماره برگه: 6160 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1988 // تهیه کننده: س.م.عمیدی، م.شهرابی، الف.نوایی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور