زاويه 6160- گسل

شماره برگه ۶۱۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان س.م.عمیدی، م.شهرابی، الف.نوایی
سال تهیه ۱۹۸۸

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال