لیتولوژی_زمان آباد 7155

شماره برگه ۷۱۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.ع.باباخانی، ع.پورلطفی، ب.ع.سعیدی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زمان آباد // شماره برگه: 7155 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: الف.ع.باباخانی، ع.پورلطفی، ب.ع.سعیدی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور