زر آباد و گرتی 7841 و 7840- لیتولوژی

شماره برگه ۷۸۴۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.عبدالهی، ع.قاسمی، م.سهیلی، م.حسینی
سال تهیه ۱۹۹۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.صمدیان