لیتولوژی_زرين 6955

شماره برگه ۶۹۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.یوسفی، ک.حسینی
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زرين // شماره برگه: 6955 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: م.یوسفی، ک.حسینی // ناظر علمی: ع. الف. نوگل سادات، الف.هوشمندزاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور