دنا 6252- لیتولوژی

شماره برگه ۶۲۵۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. صداقت، ف.قریب
سال تهیه ۱۳۷۸

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: الف. نوایی