چین_دنا 6252

شماره برگه ۶۲۵۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. صداقت، ف.قریب
سال تهیه ۱۳۷۸

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: دنا // شماره برگه: 6252 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1378 // تهیه کننده: م. صداقت، ف.قریب // ناظر علمی: الف. نوایی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور