لیتولوژی_كرند 5258

شماره برگه ۵۲۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. اژدری، ت. شاوردی
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: كرند // شماره برگه: 5258 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1384 // تهیه کننده: ع. اژدری، ت. شاوردی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور