گسل_ساوه 6060

شماره برگه ۶۰۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. قلمقاش
سال تهیه ۱۳۷۷

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ساوه // شماره برگه: 6060 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1377 // تهیه کننده: ج. قلمقاش // ناظر علمی: م.مهرپرتو // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور