لیتولوژی_اسفوردي 7153

شماره برگه ۷۱۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان خ. جمشیدی ، افشاریان زاده
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اسفوردي // شماره برگه: 7153 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1370 // تهیه کننده: خ. جمشیدی، افشاریان زاده // ناظر علمی: م. منوچهری // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور