لیتولوژی_سبزواران7547

شماره برگه ۷۵۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان انستیتو زمین شناسی و اکتشاف معدن یوگوسلاوی
سال تهیه ۱۹۷۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: سبزواران // شماره برگه: 7547 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1972 // تهیه کننده: انستیتو زمین شناسی و اکتشاف معدن یوگوسلاوی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور