چین_زيروكي-گهرکوه 8046

شماره برگه ۸۰۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. آقانباتی
سال تهیه ۱۹۹۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زيروكي-گهرکوه // شماره برگه: 8046 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1993 // تهیه کننده: ع. آقانباتی // ناظر علمی: ج.افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور