لیتولوژی-بانه 5161

شماره برگه ۵۱۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. فنودی، ع. صادقی

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بانه // شماره برگه: 5161 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م. فنودی، ع. صادقی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور