لیتولوژی_گلپايگان 6056

شماره برگه ۶۰۵۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.محجل
سال تهیه ۱۳۷۱

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: گلپايگان // شماره برگه: 6056 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1371 // تهیه کننده: م.محجل // ناظر علمی: ج.افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور