گسل_شمال بهاباد 7254

شماره برگه ۷۲۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.فریدی
سال تهیه ۱۳۸۱

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: شمال بهاباد // شماره برگه: 7254 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1381 // تهیه کننده: م.فریدی // ناظر علمی: ع.سعیدی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور