لیتولوژی_بلورد 7248

شماره برگه ۷۲۴۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان N. MIJALKOVIC, S. CVETIC
سال تهیه ۱۹۷۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بلده // شماره برگه: 6362 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: الف. سعیدی، م.ر. قاسمی، الف. کیهانی، ف. وکیلی، ف. گلشنی، ف. کاشانی، ف. بزرگنیا، ط. محتاط، ف. عزتیان، م. داوری، الف. بغدادی // ناظر علمی: ع. آقانباتی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور