گسل_بلورد 7248

شماره برگه ۷۲۴۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان N. MIJALKOVIC, S. CVETIC
سال تهیه ۱۹۷۲

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بلورد // شماره برگه: 7248 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1972 // تهیه کننده: N. MIJALKOVIC, S. CVETIC // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور