لیتولوژی_کارواندر 8145

شماره برگه ۸۱۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. قریشی، م. ج. واعظی پور
سال تهیه ۱۳۶۷

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: کارواندر // شماره برگه: 8145 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1367 // تهیه کننده: م. قریشی، م. ج. واعظی پور // ناظر علمی: ج. افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور