چین_كدكن 7761

شماره برگه ۷۷۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن. نادری میقان، ح. ترشیزیان
سال تهیه ۲۰۰۰

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: كدكن // شماره برگه: 7761 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2000 // تهیه کننده: ن. نادری میقان، ح. ترشیزیان // مشاور: بهروزی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور