لیتولوژی-مکسان 7945

شماره برگه ۷۹۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مكسان // شماره برگه: 7945 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1356 // تهیه کننده: م.بربریان // ناظر علمی: ج.افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور