گسل_مهرود 8154

شماره برگه ۸۱۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان Y.Guillou, P.Maurizot, H.de la Villeon
سال تهیه ۱۳۵۹

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مهرود // شماره برگه: 8154 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1359 // تهیه کننده: Y.Guillou, P.Maurizot, H.de la Villeon // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور