لیتولوژی_مزدوران و شیرتپه 8162 و 8262

شماره برگه ۸۱۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مزدوران - شیرتپه // شماره برگه های: 8162 و 8262 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: ج. روشن روان، ا. مافی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور