چین-مزدوران - شیرتپه 8162

شماره برگه ۸۱۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. روشن روان، ا. مافی
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مزدوران و شیرتپه // شماره برگه های: 8162 و 8262// مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: ج. روشن روان، ا. مافی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور