لیتولوژی-موسويه 7756

شماره برگه ۷۷۵۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. روشن روان
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: موسويه // شماره برگه: 7756 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1385 // تهیه کننده: ج. روشن روان // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور