مرزبان 5761- گسل

شماره برگه ۵۷۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر.مجیدی فرد، ع.شفیعی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.ر.شیخ الاسلامی